عنوان خبرگفتگوی لایو با موضوع عبور از کرونا
(شاخه: خبرهاي عمومي)
ارسال شده توسط مديريت سایت نمایشگاه مجازی
چهارشنبه 27 فروردين 1399 - 09:03:14


گفتگوی لایو با موضوع عبور از بحران کرونا 
چهارشنبه 27 فروردین از ساعت 19 الی 19.45 دقیقه 
آدرس : dsmiran@
معاونت صنایع کوچکاین خبر از طرف نمایشگاه مجازی واحدهای صنعتی مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی خوزستان
( http://expo-khiec.ir/news.php?extend.28 )