عنوان خبردستور العمل های مدیریت بازار و امور بین الملل
(شاخه: دستور العمل ها)
ارسال شده توسط مديريت سایت نمایشگاه مجازی
سه شنبه 9 ارديبهشت 1399 - 05:31:57


برای آگاهی از دستور العمل های مدیریت بازار و امور بین الملل به لینک زیر مراجعه نمایید.


http://uupload.ir/view/m9x1_اصلاحيه_دستورالعمل_بغير_از_مديريت_صادرات.pdf/
http://uupload.ir/view/42gm_دستورالعمل_نهايي_مدیریت_صادرات.pdf/این خبر از طرف نمایشگاه مجازی واحدهای صنعتی مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی خوزستان
( http://expo-khiec.ir/news.php?extend.31 )